Špekulativno trgovanje finansijskim instrumentima na tržištu kapitala Republike Srpske

Article author: 
Siniša Božić
Year the article was released: 
2013
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Rezime: Ovaj pregled ima za cilj naučno kvantifikovanje špekulacija na tržištu kapitala Republike Srpske, njihovu analizu, identifikovanje uočenih finansijskih instrumenata koji su bili predmet špekulativnih aktivnosti i pojašnjenje uočenih tendencija. Pri tome, naznačena je jasna diferencija između špekulacije i manipulacije: dok je špekulacija dozvoljen i, u određenim slučajevima, poželjan oblik aktivnosti i učestvovanja na berzanskom tržištu, manipulaciju je domaći zakonodavac jasno definisao kao krivično djelo i njome se rad neće baviti.Rad ne predstavlja poziv na kupovinu ili prodaju bilo koje hartije od vrijednosti.