Геополитичка димензија енергетске безбедности

Article author: 
Драган Kолев
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
Енергија је, поред хране, једна од најзначајнијих ресурса сваке државе. То је и чини геополитички важним чиниоцем. Убрзани развој држава имплицирао је повећање енергетских потреба које се нису могле задовољити само из сопствених извора, већ је био нужан њихов увоз. То је државе неминовно суочило са проблемом енергетске зависности која сама по себи генерише бројне геополитичке проблеме и отвара простор за утицај на одређивање геополитичких циљева и приоритета. Један од тих је и стицање и одржавање енергетске безбедности, која геополитичке интереси значајног броја земаља усмерава на поузданост снабдевања енергентима, међу којима доминирају нафта и гас.
Бројне чињенице указују да су геополитика и енергетска безбедност у савременом свету веома повезане, али и да ће енергетска безбедност бити све значајнија категорија у међународним односима и геополитичким пројектима.