ANALIZA DUGA REPUBLIKE SRBIJE I NJEGOVE METODOLOŠKE ODREDNICE

Article author: 
Marijana Marčetić, Olivera Đurić
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 
Kada se ima u vidu rizik da zbog nivoa zaduženosti i postojećeg obima spoljnotrgovinskog deficita zemlje – u slučaju smanjenja ili prekida priliva kapitala – dođe do nelikvidnosti i nemogućnosti servisiranja tekućih obaveza, problem održivosti servisiranja spoljnog duga je od prvorazrednog značaja. Zemlje sa niskim kreditnim rejtingom često ulaze u dužničku krizu na niskim stopama zaduženosti. Dužnička kriza u srednje razvijenim zemljama, kakva je Srbija, može da izbije i pri umerenom nivou spoljnog duga ako prethodna istorija zemlje u pogledu plaćanja dugova i inflacije nije dobra i ako je kao takvu ocene strani kreditori. Održivost javnih finansija u uslovima globalne finansijske neizvesnosti će u narednom periodu biti tas na vagi za percepciju rizika zemlje. Indikatori eksterne i budžetske pozicije se poslednjih godina ubrzano pogoršavaju. U narednim godinama, prema procenama MMF-a, rastu potrebe za finansiranjem rastuće amortizacije duga i Srbija postaje zavisna od priliva kapitala.