THE ANALYSIS OF NET POSITIONS OF THE NEW EU MEMBERS STATES IN THE EU BUDGET

Article author: 
Igor Cocić
Year the article was released: 
2014
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

THE ANALYSIS OF NET POSITIONS OF THE NEW EU MEMBERS STATES IN THE EU BUDGET 
Abstract: Debate on the member states’ share in revenues and expenditures of the joint budget, that is, net positions of the countries in the EU budget, has been ongoing since the formation of EU. In that sense, the redistributive function of the budget is potential grounds for emergence of some heated debates, particularly if there is even a slight doubt about whether this function is performed justly and fairly. The same indicators of the EU budget are often interpreted differently in different countries; the countries base their observations on their own perspectives, in order to present their positions in some specific light or to achieve certain benefits. It is the same with the quantification of net position of individual countries in the joint budget. Depending on what calculation method is used, the numbers and conclusions derived from them can vary significantly. 
However, this problem does not only concern the current EU members, because other countries, the membership-aspiring countries, closely follow the ways of how the EU budget is allocated and how they will get off in that distribution.
In that respect, the study shows that the new EU members mostly have substantial benefits from the joint EU budget, which means that they get more funds from the EU budget than they invest in it.
Key words: EU budget, revenues, expenditures, balance, EU accession 

ANALIZA NETO POZICIJE NOVIH ČLANICA EVROPSKE UNIJE U BUDŽETU EU

Rezime: Debata o učešću zemalja članica u prihodima i rashodima zajedničkog budžeta, tj. neto pozicijama zemalja u budžetu EU, traje još od njenog osnivanja. U tom smislu, redistributivna funkcija budžeta potencijalno je tlo za nastanak žučnih rasprava, naročito ako postoji i najmanja sumnja da se ova funkcija ne odvija pravedno i pošteno. Isti pokazatelji u budžetu Evropske unije često se, u različitim zemljama, interpretiraju drugačije, posmatranje se vrši iz vlastite perspektive, a u cilju prikazivanja pozicije svoje zemlje u nekom specifičnom svjetlu ili radi ostvarenja određene koristi. Tako je i sa kvantifikovanjem neto pozicija pojedinih zemalja u zajedničkom budžetu. U zavisnosti od toga koji se metod kalkulacije koristi, brojke, te na osnovu njih izvučeni zaključci, mogu se značajno razlikovati.
Ipak, ovaj problem ne tiče se samo trenutnih članica Evropske unije, jer i ostale zemlje, aspiranti za članstvo u Evropskoj uniji, sa pažnjom prate na koji način se alocira budžet Unije i kako nove članice prolaze u ovoj raspodjeli.
S tim u vezi, provedeno istraživanje pokazuje je da nove članice Unije uglavnom imaju značajne koristi iz zajedničkog budžeta Evropske unije, što znači da dobijaju više sredstava iz budžeta EU nego što u njega ulažu.
Ključne riječi: Budžet EU, prihodi, rashodi, saldo, pristupanje EU