BUSINESS PERFORMANCE IN THE INTERNATIONAL MARKET

Article author: 
Vladimir Stojanović, Elvir Jugo, Anes Cerić
Year the article was released: 
2015
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

BUSINESS PERFORMANCE IN THE INTERNATIONAL MARKET
Summary: Production stagnation, inflationary trends and rising unemployment developed countries are solved through a faster restructuring of their economies and a comprehensive economic recovery, rather than through constant strengthening of the role of the state in economic life, increasing state sector of the economy or the increased paperwork in economic relations. Economic policy measures were routed to the strengthening of market mechanisms and market regulation of the flow of goods, capital, labor and knowledge, increasing growth, productivity and international competitiveness. 
Measures restructuring of the economic system go towards the development of new technology-intensive manufacturing and software.Expanding business in markets around the world has a primary goal the achievement of competitive advantage. A precondition for achieving competitive advantages are primarily developed production factors for each industry and company. For each state it is primarily important that the volume of foreign trade is constantly increasing and that government policies strive to provide the best and take advantage of the influx of foreign investments. 
For a government to attract as much investment it needs to carefully manage the numerous economic factors, must have a legal system that can protect the rights of the owner. In this way, the state provides a tailwind for companies to its expansion on the international market finds the optimal location for all of its production activities in the “value chain”. Each stage in the value chain must be stored in places where conditions are most favorable factors. Company when investigating a location outside your home country, has two main priorities: product placement and cheap labor. In addition to these two priorities listed specific importance are the resources, transportation and supply, stimulate the state. The structure of local taxes must be known when the decision on the performance at the new location.
Undertaking are available four international strategy (international, global, multinational and transnational) that can be applied when it comes to two key factors, cost reduction and adaptation to local markets where it is to achieve a satisfactory level of competitiveness.
In addition to the strategies outlined serious companies at foreign markets have a strategic orientation that favors global products and brands typable all its products and services in order to reduce costs which opens a larger space for investment in other new markets. No successful companies and that did not adjust their assortments special preferences of the country to develop local brands that are targeted to segments of the local market.
For the company it is very important to identify the potential economies of scale. Capacity markets around the world, has a particularly important role to support investment in research and development.
A special advantage of the company is its orientation towards achieving a standard and recognizable quality level placed on numerous markets around the world.
Global company its efficiency is achieved by using the potential economies of scale in all its activities in the value chain. Each company has its costs to maintain low in order to survive global competition. The transfer of activities to another company and moving activities outside the country are no longer free options for consideration, but an imperative to maintain a satisfactory competitive positioning of both the domestic and foreign markets. The company’s success in the international market has great significance for the nut in terms of sustainable economic growth and development.
Key words: globalization, market, business competitiveness.
 
USPEŠNOST POSLOVANJA NA INO TRŽIŠTU
Rezime: Velika uzajamna trgovina između istočnoevropskih zemalja, raspala se sa demontiranjem socijalističke strukture i sa smanjenjem sovjetskog političkog uticaja na istočno-evropske zahteve. Zavisnost svake zemlje pojedinačno od trgovine unutar bloka je bila veoma velika, a gubitak tržišta i izvora snabdevanja za neki vitalni uvoz teško je pogodilo neke zemlje. Pokušaji da se oživi trgovina unutar bloka do sada nisu bili dovoljno uspešni, a pokušaji da se razvije velika trgovina na relaciji istok-zapad dali su samo ograničene rezultate.
Liberalni koncept potiskuje državu sa tržišta i svodi je na stranog posmatrača koji garantuje fer igru i poštovanje pravila, svetost privatnog vlasništva, trgovinsku liberalizaciju, stabilnu valutu, niske poreze i slobodne cene, manju javnu potrošnju i efikasniju administraciju.
Izvesno je da će menadžment prodaje i na pragu 21-og veka biti suočen sa veoma dinamičnim promenama u okruženju. Intenzivno uvođenje poznatog »just-in-time« sistema proizvodnje i nabavke, zatim implementacija sofisticiranog kompjuterizovanog sistema planiranja zaliha, a posebno evidentne promene u odnosima između članova kanala marketinga, imaće veliki uticaj na uspešnost plasmana proizvoda na ino tržištu , a samim tim i postizanje održive konkurentnosti.
U ovom rada govorićemo o tome kako kompanije mogu da stvaraju vrednost i postižu konkurentske prednosti na globalnom tržištu, kao i na koji način da izbegnu postavljene zamke. Raspravljaćemo ne samo o faktorima koji mogu da utiču na nacionalni uspeh u pojedinim privrednim granama, već i kako kompanije mogu da postanu uspešne u uključivanju u međunarodno poslovanje, čime postaju raznovrsne u pogledu širenja svog obima poslovanja. 
Ključne reči: globalizacija, tržište, poslovanje, konkurentnost.