COHESION STRENGTHENING AS A KEY ECONOMIC PROSPERITY THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

Autori članka: 
Sadik Bahtić, Namik Čolaković, Mustafa Mulić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

COHESION STRENGTHENING AS A KEY ECONOMIC PROSPERITY THE WESTERN BALKAN COUNTRIES
Summary: The process of economic integration of the Western Balkans is constantly exposed to very complex challenges, but each new conference and each regional business forum is an opportunity for the introduction of a new dynamism in the integration strategy. Some countries in this region have not overcome internal problems and dialogue between business and the political elite of the past, which prevents them in the process of further progress and development, as well as business and economics can help politicians to easily overcome local and regional differences that exist in this area. As a real possibility for improvement of the achieved level of connectivity that would give new impetus to the revival of the process of enlargement and integration, there is the creation of a common economic strategy of the countries that make up this geographical area. Dispersion economic ties can help more easily overcome local and regional differences, and to enable economic prosperity of this region is a necessary parallel development of infrastructure and re-industrialization associated with digital services. Just like that balanced development can stimulate economic growth and job creation.

Key words: Western Balkans, regional cooperation, integration of the economy, liberalization of trade, growth and development.

 
KOHEZIJSKO JAČANJE KAO KLJUČ EKONOMSKOG PROSPERITETA DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA

Rezime: Proces ekonomskog povezivanja država Zapadnog Balkana permanentno je izložen veoma kompleksnim izazovima, ali svaki nova konferencija i svaki regionalni poslovni forum predstavljaju šansu za unošenje nove dinamike u integracijsku strategiju. Neke države iz ove regije nisu prevazišle unutrašnje probleme i dijalog između poslovne i političke elite iz prošlosti, što ih onemogućava u procesu daljeg napretka i razvoja, kao i da biznis i ekonomija mogu da pomognu političarima da lakše prevaziđu lokalne i regionalne razlike koje postoje na ovom prostoru. Kao realna mogućnost za unapređenje dostignutog stepena povezivanja, koja bi dala novi poticaj oživljavanju procesa proširenja i povezivanja, nameće se kreiranje zajedničke ekonomske strategija država koje čine ovaj geografski prostor. Disperzija ekonomskih veza može pomoći lakšem prevazilaženju lokalnih i regionalnih razlika, a da bi omogućio ekonomski prosperitet ovoj regiji neophodan je paralelni razvoj infrastrukture i ponovne industrijalizacije, povezane sa digitalnim uslugama. Samo tako uravnotežen razvoj može potaknuti ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta. 

Ključne riječi: Zapadni Balkan, regionalna saradnja, integriranje privrede, liberaliziranje trgovine, rast i razvoj