COMPETITIVE HIGHER EDUCATION FOR MODERN LABOUR MARKET

Article author: 
Anica Hunjet, Goran Kozina
Year the article was released: 
2014
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

COMPETITIVE HIGHER EDUCATION FOR MODERN LABOUR MARKET
Summary: An important task of higher education systems is to produce human resources who will build upon previous scientific insights and thus promote research, i.e. achieve breakthroughs that can be used for economic development and raising of living standards. 
Information society is a key prerequisite for completing the initiated reforms and creating knowledge society. This implies an adequate information and communication infrastructure and purposeful use of information and communication technologies (ICT). Information and knowledge are key notions in the higher education reform leading to an overall reform of society. The Bologna process has set learning outcomes as a priority in order to ensure consistent quality in higher education. As an instrument aimed to improve employability, the Croatian Qualifications Framework defines the competencies at all levels based on learning outcomes. Higher education needs to be adaptable in order to remain competitive and capable of responding to all the challenges of fast-paced globalisation.
This paper will investigate how much students know about knowledge management in our higher education system, and how they rate knowledge and skills acquired during their studies at Croatian polytechnics in terms of competencies required for employment and success in the labour market. The research is expected to indicate advantages and disadvantages of polytechnic education, and to provide policy makers with the basis for possible corrective activities and future development strategies of the Croatian higher education.
The basis of the present research is the survey conducted with students at six Croatian polytechnics. Different statistical methods were used to analyse the data gathered during the survey.
Keywords: Higher education, competencies, labour market, competitiveness, knowledge management
 
KONKURENTNO VISOKO OBRAZOVANJE ZA SUVREMENO TRŽIŠTE RADA
Sažetak: Značajna uloga sustava visokog obrazovanja je produkcija znanstvenih kadrova koji će biti sposobni racionalnim povezivanjem i usklađivanjem ljudskih spoznaja unaprijediti znanstvenu djelatnost, odnosno doći do otkrića koja podižu kvalitetu življenja, a korisno se primjenjuju u funkciji gospodarskog razvoja. 
U cilju provođenja reformi Bolonjskog procesa jedan od prioriteta su i ishodi učenja, a sve radi osiguravanja sustava kvalitete u visokom obrazovanju. Jedan od programa mobilnosti studenata je podprogram Erasmus. U reformi visokog obrazovanja vrlo je bitan hrvatski kvalifikacijski okvir koji jasno definira kompetencije pojedinaca, što će s druge strane osigurati lakšu zapošljivost. Republika Hrvatska mora biti usmjerena prema budućnosti te se u tom smislu treba stalno mijenjati i prilagođavati prema potrebama tržišta rada kako bi i sam sustav visokog obrazovanja ostao konkurentan i kako bi mogao odgovoriti na sve izazove moderne i užurbane globalizacije.
U okviru istraživanja nastojalo se utvrditi kakve su spoznaje studenata o upravljanju znanjem u sustavu visokog obrazovanja te kako vrednuju znanja i vještine stečene tijekom studiranja na veleučilištu, poglavito u smislu kompetencija potrebnih za zapošljavanje i uspjeh na tržištu rada. Rezultati istraživanja će u konačnici ukazati na prednosti i nedostatke školovanja na veleučilištima te nositeljima hrvatske visokoobrazovne politike poslužiti kao podloga za moguće korektivne aktivnosti i kreiranje budućih strategija razvoja. Ovaj rad temelji se na analizi ankete provedene među studentima šest hrvatskih veleučilišta, čiji će rezultati biti prezentirani. U analizi prikupljenih podataka posebno mjesto zauzimaju različite statističke metode.
Ključne riječi: visoko obrazovanje, kompetencije, tržište rada, konkurentnost, upravljanje znanjem