CORRUPTION, CAPITAL ABUNDANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

Autori članka: 
Vlatka Bilas, Mile Bošnjak, Sanja Franc
Godina izdavanja članka: 
2015
Broj u godini: 
2
Apstrak članka: 

CORRUPTION, CAPITAL ABUNDANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
Abstract: The aim of this paper is to establish and clarify the relationship between corruption level and development among European Union countries. Out of the estimated model in this paper one can conclude that the level of corruption can explain capital abundance differences among European Union countries. Also, explanatory power of corruption is higher in explaining economic development than in explaining capital abundance, meaning stronger relationship between corruption level and economic development than between corruption level and capital abundance. There is no doubt that reducing corruption would be beneficial for all countries. Since corruption is a wrongdoing, the rule of law enforcement is of utmost importance. However, root causes of corruption, namely the institutional and social environment: recruiting civil servants on a merit basis, salaries in public sector competitive to the ones in private sector, the role of international institutions in the fight against corruption, and some other corruption characteristics are very important to analyze in order to find effective ways to fight corruption. Further research should go into this direction.

Keywords: corruption, economic development, capital abundance, European Union

KORUPCIJA, OBILNOST KAPITALA I EKONOMSKI RAZVOJ: ISKUSTVA ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE
Sažetak
: Cilj ovog rada je utvrditi i razjasniti povezanost između razine korupcije i razine razvoja među zemljama članicama Europske unije. Temeljem procijenjenog modela u ovom radu može se zaključiti kako razina korupcije može objasniti razlike u kapitalnoj opskrbljenosti među zemljama Europske unije. Također, objašnjavajuća moć korupcije je veća u objašnjavanju ekonomskog razvoja nego opskrbljenosti kapitalom, a što znači da je jača veza između razine korupcije i ekonomskog razvoja nego razine korupcije i opskrbljenosti kapitalom. Temeljeno na rezultatima istraživanja provedenog u ovom radu, potrebno je uložiti napore u smanjivanje korupcije, posebno u novim zemljama članicama Europske unije, a koje su post-komunističke zemlje. Nema sumnje da bi smanjivanje korupcije donijelo koristi ovim zemljama. S obzirom da je korupcija protuzakonita, provedba vladavine prava je od velike važnosti. Ipak, korijeni nastanka korupcije, posebno institucionalno i društveno okružje: odabir državnih službenika po zaslugama, plaće u javnom sektoru konkurentne onima u privatnom sektoru, utjecaj međunarodnih institucija u borbi protiv korupcije te neke druge karakteristike korupcije od važnosti su za analizu i pronalazak učinkovitih načina za borbu protiv korupcije. Daljnje istraživanje treba ići u tom smjeru.

Ključne riječi: korupcija, ekonomski razvoj, obilnost kapitalom, Europska unija