DIGITAL MARKETING IN METAL PROCESSING COMPANIES IN PRIJEDOR REGION

Article author: 
Dalibor Drljača
Year the article was released: 
2018
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

DIGITAL MARKETING IN METAL PROCESSING COMPANIES IN PRIJEDOR REGION

Abstract: Marketing, as a very important business activity of modern companies, regardless of their size, also suffers a certain level of change caused by the use of new ICTs. So today we have got a completely new form of marketing called digital marketing. The aim of the research was to learn about understanding and deploying digital marketing tools and techniques in the small and medium metal processing companies in Prijedor region. The results have shown alow level of companies’ information on marketing as the key business process and use of modern digital marketing for promotion and communication with clients.Although there is a large amount of distrust in online communication and media channels, metal processing companies in Prijedor, although shyly, are trying to get involved in contemporary trends in this domainof modern business.
Keywords: Digital marketing, Metal processing industry, e-Marketing, ICT in practice, 
 
DIGITALNI MARKETING U METALOPRERAĐIVAČKIM PREDUZEĆIMA REGIJE PRIJEDOR
 
Apstrakt: Marketing, kao veoma važna poslovna aktivnost modernih kompanija, bez obzira na njihovu veličinu, trpi određeni nivo promjena uzrokovanih korištenjem novih IKT. Tako da nas imamo potpuno novi oblik marketinga pod nazivom digitalni marketing. Cilj istraživanja bio je da se upoznaju i upoznaju digitalni marketing alati i tehnike u malim i srednjim metalopreradjivačkim preduzećima u regionu Prijedora. Rezultati su pokazali nizak nivo informisanosti preduzeća o marketingu kao ključnom poslovnom procesu i korištenju savremenog, digitalnog marketinga za promociju i komunikaciju sa klijentima. Iako postoji još uvijek značajno nepoverenje u on-line komunikacije i medijske kanale, metaloprerađivačka preduzeća u Prijedoru, iako stidljivo, nastoje se uključiti u savremene trendove u ovoj oblasti poslovanja.
Ključne riječi: Digital marketing, Metal processing industry, e-Marketing, ICT in practice,