DONOŠENJE INVESTICIONIH ODLUKA POMOĆU TOPSIS METODE

Article author: 
Adis Puška
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Prilikom donošenja investicione odluke investitoru se javlja problem izbora između više investicionih projekata. Da bi riješio taj problem on za svaki od tih projekata vrši ekonomsko-finansijsku analizu pomoću koje analizira projekte i daje prednost jednom od njih. Pri tome se mogu koristi dinamičke i statičke ocjene efikasnosti investicija.

Dobijeni rezultati primjenom ovih ocjena mogu dati konfliktne situacije, tj. da određeni kriterij daje prednost jednom a drugi kriterij drugom projektu. Ta pojava se naziva konflikt u rangiranju i ona predstavlja problem za izbor najbolje investicije i potrebno je nju riješiti.

Ovaj rad daje moguće rješenje konflikta u rangiranju. Pomoću višekriterijske analize tj. prvenstveno upotrebom TOPSIS metode rangiraju se projekti i daju se solucije na koji način je moguće dobiti jedinstvenu odluku i tako riješiti konflikt u rangiranju.