DOPRINOS MIGRACIJA EKONOMSKOM RASTU: PRIMJER GRADA ZAGREBA

Article author: 
Vinko Miličević, Danijel Knežević, Zoran Bubaš
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

DOPRINOS MIGRACIJA EKONOMSKOM RASTU: PRIMJER GRADA ZAGREBA

Sažetak: Problematika rada pripada području migracija i ekonomije. Veza između migracije i ekonomije dokazana je na globalnoj razini, a što se tiče Republike Hrvatske, posebno važno ju je promatrati za Grad Zagreb koji je najznačajnije migracijsko i ekonomsko središte u Republici  Hrvatskoj. Također, ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju potencirao je promatranje i istraživanje navedene veze jer su se stvorile pretpostavke za slobodnije kretanje i zapošljavanje stanovništva Republike Hrvatske i Grada Zagreba unutar područja Europske unije. Cilj rada je utvrditi doprinos migracija ekonomskom rastu Grada Zagreba. Hipoteza iznesena u radu je da postoji značajan doprinos migracija ekonomskom rastu Grada Zagreba. Empirijski dio rada temelji se na korelacijama i regresijskim analizama utjecaja nezavisnih varijabli koje se odnose na migracijska kretanja Grada Zagreba (ukupne, unutarnje i vanjske migracije Grada Zagreba) na zavisne varijable koje se odnose na ekonomsku aktivnost u Gradu Zagrebu (BDP i BDP po stanovniku Grada Zagreba). Hipoteza iznesena u radu je većim dijelom dokazana jer rezultati ukazuju na značajan utjecaj varijabli ukupne i vanjske migracije na BDP Grada Zagreba i BDP po stanovniku Grada Zagreba. Rezultati istraživanja mogu poslužiti donositeljima odluka u Gradu Zagrebu kao podloga za maksimizacijom ekonomske koristi koju od migracija mogu imati. Također, rad može služiti kao podloga za daljnja istraživanja koja bi se bavila analizom kanala utjecaja migracija na ekonomski rast Grada Zagreba.
 
Ključne riječi: migracije; ekonomski rast; Grad Zagreb.