E-UPRAVA KAO PROTAGONIST DOBRE UPRAVE

Article author: 
Željko Josić
Year the article was released: 
2020
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

E-UPRAVA KAO PROTAGONIST DOBRE UPRAVE

Apstrakt: Moderno društvo, kao informaciono društvo, bazirano je na visokoj efi kasnosti socijalnih, ekonomskih, političkih i javno-upravnih odnosa i organizacija. U informacionom društvu znanje s pravovremenim, potpunim i pouzdanim informacijama je temeljni upravljački resurs koji osigurava društveno-ekonomski progres. Danas razvijenost država, pojedinih društava, regija ili organizacija mjerimo stepenom primjene informaciono-komunikacionih tehnologija. U stvaranju uvjeta za ekonomski razvoj i dizanje kvalitete života nezaobilazna je javna uprava. Pred nju je stavljen zahtjev za uvođenjem koncepta e-uprave u kojem se korištenjem informacione i komunikacione tehnologije omogućava kvalitetniji pristup administrativnim uslugama, smanjuju troškovi, unaprjeđuju radni procesi i ubrzava protok informacija unutar samog sistema javne uprave. Ovaj zahtjev je posebno prisutan u zemljama postsocijalističke tranzicije, u koje spada Bosna i Hercegovina. U ovoj studiji istražuje se  koncept e-uprave što podrazumijeva mnogo više od uvođenja i opremanja organa uprave modernom informaciono- komunikacionom tehnologijom. Ovaj koncept je suštinski više od toga. On označava konstantno inoviranje, educiranje službenika, upravljanje kvalitetom, uvođenje i održavanje visokog standarda rada kako bi se općenito unaprijedila efi kasnost i efektivnost organa uprave, partic ipativnost korisnika, transparentnost, odgovornost, pravovremenost u postupanju i pravna sigurnost, sve ono što predstavlja elemente i načela dobre uprave, kako je to određeno Europskim principima za javnu administraciju. U postizanju nivoa kvalitete europskog upravnog prostora ¸ što je cilj reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, e-uprava ima funkciju protagonista. Kako istraživanje pokazuje, u Bosni i Hercegovini na državnoj razini dinamika uspostave normativno-institucionalnog okvira za implementaciju e-uprave je nedopustivo spora, kroz različite političko-administrativne nivoe ne postoji usuglašena politika razvoja e-uprave i nema potrebne koordinacije, institucionalna struktura je nepotpuna, a doneseni strateški dokumenti i legislativa pod rizikom zastarijevanja i neažuriranja gube relevantnost, što se sada pokazuje da je ograničavajući faktor za postizanje dobre uprave.
 
Ključne riječi: informaciono društvo, reforma javne uprave, e-uprava, dobra uprava, Bosna i Hercegovina.