GREEN WORKPLACES TERM DEVELOPMENT PLANS OF REPUBLIC OF SRPSKA

Article author: 
Veljko Đukić, Đorđe Okanović, Suza Stević
Year the article was released: 
2015
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

GREEN WORKPLACES TERM DEVELOPMENT PLANS OF REPUBLIC OF SRPSKA
Summary: The biggest challenges that are set before Bosnia and Herzegovina(BiH) and Republic of Srpska(RS), like other countries in the region, is unemployment. Accelerating economic growth is the basic mechanism of permanent and sustainable increase in employment. The term “green workplace” refers to workplace in agriculture, manufacturing, construction,in scientific, technological, administrative and service activities that contribute to environmental protection. The shift to a green economy affects the jobs, there will be new jobs, some will be replaced and some will completely disappear. If the government fails to establish targeted training and development programs, will provide a strong involvement of the social partners and easier to implement strategies to encourage green investment. This will allow the creation of thousands of sustainable green workplace in small and medium-sized enterprises. Green workplace will be created and preserved the long term only if they are strategies to promote sustainable green transition. This paper presents the possibility of BiH and RS in the creation of green jobs in favor of green employment as determinants of development plans.
Key words: green economy, development plans, education.
 

ZELENA RADNA MJESTA ODREDNICA RAZVOJNIH PLANOVA REPUBLIKE SRPSKE
Rezime:
Najveći izazovi koji se postavljaju pred Bosnu i Hercegovinu(BiH) i Republiku Srpsku(RS), kao i druge zemlje u okruženju, jeste nezaposlenost. Ubrzanje privrednog rasta predstavlja osnovni mehanizam trajnog i održivog povećanja zaposlenosti. Termin „zelena radna mjesta“ odnosi se na radna mjesta u poljoprivredi, proizvodnji, građenju, u naučnim, tehnološkim, administrativnim i uslužnim djelatnostima koje doprinose zaštiti životne sredine. Zaokret prema zelenoj privredi djeluje i na radna mjesta, nastat će nova zanimanja, neka će biti zamjenjena a neka će potpuno nestati. Ako vlast uspije uspostaviti ciljane programe obuke i obrazovanja, osigurat će snažnu uključenost socijalnih partnera i lakše provesti strategije za podsticanje zelenih ulaganja. To će omogućiti stvaranje hiljade održivih zelenih radnih mjesta u malim i srednje velikim preduzećima. Zelena radna mjesta bit će dugoročno stvorena i sačuvana samo ako su strategije kojima se promoviše zelena tranzicija održive. Ovim radom predstavljamo mogućnosti BiH i RS u stvaranju zelenih radnih mjesta u korist zelenog zapošljavanja kao odrednice razvojnih planova. 

Ključne riječi: zelena ekonomija, razvojni planovi, obrazovanje.