KAKO PREPOZNATI SIMPTOME KRIZE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH REZULTATA - SLUČAJ ELEKTROPROMET D.D.

Article author: 
Karlo Šamu, Anica Hunjet
Year the article was released: 
2020
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

KAKO PREPOZNATI SIMPTOME KRIZE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH REZULTATA - SLUČAJ ELEKTROPROMET D.D.

Apstrakt: Elektropromet d.d. je sve do 2010. godine pripadao vodećim društvima, koja se bave opremanjem državnih tvrtki na području Republike Hrvatske. Tvrtka je u ’90-tima zapošaljavala više od 600 osoba te se poslovalo u 4 segmenta. Globalne i lokalne promjene na tržištu dovele su do pada prihoda i upitne profi tabilnosti. Struktura društva nije se promijenila na vrijeme te se malo po malo gubio tržišni udio. Simptomi krize bili su vidljivi kroz fi nancijske izvještaje tijekom razdoblja od 2003. godine do 2006. godine te se društvo spremalo za restrukturiranje u razdoblju 2007. - 2008. godine. Cilj ovog rada je analizirati fi nancijske rezultate poslovanja i izvještaje uprave društva u razdoblju 2003. – 2013. godine te potvrditi hipotezu da su simptomi krize bili vidljivi kroz analizu fi nancijskih rezultata. Metode korištene u radu uključuju analizu fi nancijskih rezultata koji su mjereni i promatrani koristeći različite pokazatelje profi tabilnosti te omogućavaju uvid u znakove krize i pružaju odgovore kako prevladati poslovnu krizu. Rezultati i zaključci trebali bi pomoći korporacijama, srednjim i malim tvrtkama u prepoznavanju simptoma krize te im pomoći da korištenjem fi nancijskog upravljanja i iskustva u kontrolingu izbjegnu moguće gubitke prihoda i dobiti.
 
Ključne riječi: Poslovna kriza, krizni menadžment, restrukturiranje