KOMPARATIVNA ANALIZA SPOLJNOG DUGA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Article author: 
Mehdija Ćosović, Mehmed Murić, Faruk Gudžević
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
Zemlje Zapadnog Balkana, čije se povećanje zaduženosti javlja kao normalna pojava njihovog višegodišnjeg privrednog razvoja, nalaze se u realnoj opasnosti od nastanka dužničke krize. Dosadašnja politika zaduživanja se nastavlja sa sve većim ulaganjem u neproizvodnu potrošnju, što zahteva ponovno zaduživanje. Pokazivanje trenda zaduženosti, analiza i komparacija spoljnog duga ovih zemalja pokazuje relevantne smernice u izboru adekvatne ekonomske politike čime bi se podigla konkurentnost ovog dela Balkana. Takođe će se komparativnom analizom stanja zaduženosti posebno oceniti stanje zaduženosti Srbije, struktura i kretanje spoljnog duga prema međunarodnim finansijskim institucijama. U radu će se komparacija sprovesti pomoću standardnih pokazatelja zaduženosti međunarodnih finansijskih institucija.