LOKALNI MEDIJI U KORONA KRIZI: ZNAČAJ I IZAZOVI NA PRIMJERU POŽEŠKOG 034 PORTALA

Article author: 
Goran Matijević, Ante Mandarić
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

LOKALNI MEDIJI U KORONA KRIZI: ZNAČAJ I IZAZOVI NA PRIMJERU POŽEŠKOG 034 PORTALA

Sažetak: Sa pojavama kriza, posebice onih na globalnoj razini, koje uzrokuju nove i do sada neobjašnjive pojave, sa značajnim stupnjem neizvjesnosti u pogledu trajanja i posljedica, kao što je slučaj sa epidemijom bolesti COVID-19, javljaju su nove i različite potrebe šire javnosti u pogledu informiranja u kriznim situacijama i to: o načinima prevencije, zaraze, liječenju te svemu onome što može dovesti do zauzdavanja ove opake bolesti. No, ogroman broj različitih informacija, s raznih razina, može izazvati tzv. infodemiju (poplavu informacija sumnjive vjerodostojnosti). Ciljevi rada su: identifikacija jednog od bitnih segmenata upravljanja krizom, a to je krizno komuniciranje u uvjetima epidemije, stupnjevanje procesa upravljanja krizom prema recentnoj literaturi, identificiranje nositelja kriznog komuniciranja na državnoj i lokalnoj razini, ocjena njihova uspjeha u pogledu nošenja s krizom na planu kriznog komuniciranja, ulogu i značaj lokalnih - mikro medija, te metodom studije slučaja, kroz analizu sadržaja istražiti i ispitati ulogu i značaj lokalnih digitalnih medija na primjeru – Požeškog 034 Portala. Odnosno da li je isti kroz izvješćivanje javnosti, doprinosio općem društvenom interesu ili je djelovao senzacionalistički i populistički i time izazivao strah i uznemirenost kod građana Požeštine. Rezultati istraživanja upućuju na to da su građani u vremenu epidemije češće koristili digitalne medije i tragali za informacijama o krizi, posebice kada je broj oboljelih bio na najvišoj razini. Istovremeno, došlo se i do zaključka da je 034 Portal informacije o krizi široj javnosti prezentirao izbjegavajući senzacionalizam, dajući prostor vijestima i preporukama lokalnog i nacionalnog stožera, liječnicima, epidemiolozima, te time u lokalnoj zajednici nije doprinosio ionako
složenoj situaciji povodom ovog javno zdravstvenog problema.
 
Ključne riječi: mediji; krizno komuniciranje; kriza; bolest.