MACROECONOMIC MOVEMENTS OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES ECONOMY

Article author: 
Dragana Milić, Zorka Grandov, Maja Đokić
Year the article was released: 
2018
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

MACROECONOMIC MOVEMENTS OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES ECONOMY

Abstract: The aim of this research is to determine based on a statistical analysis of the macroeconomic trends, the achieved level of recovery and development in the economy of the Western Balkan countries after 2008. In the global economic history, 2008 will be remembered as the year in which many developed and developing countries faced an economic crisis, which was reflected in the decline in general economic indicators. Some experts explain economic crises and recession as accumulated imbalances in relations between basic macroeconomic aggregates and in that sense the crisis is just one of the stages in business cycles. The paper deals with theoretical views regarding this topic, and the conducted empirical research included four countries of the Western Balkans, Serbia, Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina. The survey gives a clear overview of the macroeconomic trends of the Western Balkan countries with appropriate explanations, which enabled the selection of countries by set criteria. Comparative analysis between countries pointed to good and bad macroeconomic trends in certain periods.

 
Key words: macroeconomic development, Western Balkan countries, economic crisis
 
 
MAKROEKONOMSKA KRETANJA PRIVREDE ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA 
 
Rezime: Cilj ovog istraživanja je da na osnovu statističke analize makreokonomskih kretanja privrede zemalja Zapadnog Balkana, nakon 2008. godine, utvrdi dostignuti stepen oporavka i razvoja. U svetskoj ekonomskoj istoriji će 2008. godina biti zapamćena kao godina u kojoj se velik broj kako razvijenih, tako i zemalja u razvoju suočio s ekonomskom krizom što se odrazilo kroz pad opštih privrednih pokazatelja. Pojedini stručnjaci objašnjavaju ekonomske krize i recesiju kao nagomilane neravnoteže u odnosima između osnovnih makroekonomskih agregata i u tom smislu kriza je jedna od faza u privrednim ciklusima. Makroekonomska kretanja privrede u zemljama Zapadnog Balkana međusobno se razlikuju. U radu su obrađeni terijski stavovi o ovoj temi, a sprovedenim empirijskim istraživanjem obuhvaćene su četri zemlje Zapadnog Balkana, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, i Bosna i Hercegovina. Istraživanje daje jasan pregled makroekonomskih kretanja privrede zemalja Zapadnog Balkana uz prikladna objašnjenja, što je omogućilo selektovanje zemalja po zadatim kriterijumima. Komparativna analiza između zemalja ukazala je na dobra i loša makreokonomskih kretanja u pojedinim periodima.
 
Ključne reči: makroekonomska kretanja,zemlje Zapadnog Balkana, ekonomska kriza