MANAGEMENT OPTIMISATION OF AIRLINES COMMERCIAL ACTIVITIES

Article author: 
Mirko Tatalović, Jasmin Bajić, Krešimir Kučko
Year the article was released: 
2016
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 
 

MANAGEMENT OPTIMISATION OF AIRLINES COMMERCIAL ACTIVITIES
Abstract: Sustained implementation of the optimization processes of the airlines commercial activities is indispensable for timely and appropriate business decisions. Development of the commercial air transport make necessary the standardization of the documents, regulatory issues and procedures followed by different modes of commercial agreements. It is especially present when itinerary of the journey includes at least two different air carriers. The modes of commercial cooperation are very different from the simple one to the very sophisticated and complex activities asking for harmonization of many elements and functional areas. It includes special prorate agreements which harmonize the revenue share between the air companies after the negotiations. Next level of the cooperation are code sharing agreements more and more present in business practice. Same conclusion is valid for joint venture agreements. The highest level of the cooperation are airline alliances which are analysed with the most recent results and indicators. Airlines are recognized leaders in implementation of modern information technologies with very sophisticated applications, data platforms and software solutions. Therefore, it is very important to follow and implement trends in e-commerce activities including e-marketing, e-sales and distribution and use of different on line and mobile platforms.
Key words: airline, interline agreements, airline alliances, commercial strategy, e-Commerce.

 
OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA KOMERCIJALNIM AKTIVNOSTIMA AVIOKOMPANIJE
Apstrakt: Pretpostavka pravovremenih i odgovarajućih poslovnih odluka je kontinuirano provođenje procesa optimizacije upravljanja komercijalnim aktivnostima. Razvojem komercijalnog avioprijevoza javila se potreba za standardizacijom dokumenata, regulative i procedura, kao i različitih oblika međukompanijske suradnje. To je prisutno prvenstveno kada jedno putovanje uključuje korištenje usluga dva ili više avioprijevoznika. Modaliteti međukompanijskih suradnji kreću se od sasvim jednostavnih, kao što je npr. sporazum o međusobnom priznavanju dokumenata, pa sve do vrlo složenih, koji uvjetuju harmonizaciju niza elemenata i funkcionalnih područja. Tu spadaju specijalni proratni ugovori, koji obuhvaćaju i nužnost podjele prihoda što se utvrđuje pregovorima. Slijedeća razina komercijalnih sporazuma odnosi se na zajedničko opsluživanje pojedine rute – „code sharing“ koji su sve prisutniji u poslovnoj praksi. Isto vrijedi i za komercijalne sporazumi o zajedničkom poslovnom pothvatu – „joint venture“ sporazumi. Najviša razina komercijalne suradnje su alijanse avioprijevoznika koje su analizirane u radu s najnovijim podacima o veličini, obuhvatu i stupnju maturacije učinaka. Avioprijevoznici su priznati lideri inovacija u primjeni informacijskih tehnologija, s razvojem sofisticiranih baza podataka, sustava za podršku odlučivanju, kao i razvoja velikog broja različitih specifičnih aplikacija. Vrlo je važno držati korak s najnovijim trendovima „e-commerce“ pristupa organizaciji prodaje i distribucije usluga aviokompanija, korištenjem različitih „on-line“ i mobilnih platformi.
Ključne riječi: aviokompanija, međukompanijski sporazumi, alijanse avioprijevoznika, komercijalna strategija, „e-commerce“.