Marketinške komunikacije u savremenom poslovanju

Article author: 
Ivana Projović, Nevenka Popović Šević
Year the article was released: 
2013
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Rezime: Marketinška komunikacija je ključni elemenat u sveukupnim naporima savremene kompanije da izgradi dugoročne odnose sa kupcima. Značaj marketinške komunikacije se naglo povećao tokom poslednje decenije XX veka. Skoro da nema oblasti u sferi marketinga koja je doživela tako dramatične izmene kao što su to marketinške komunikacije. Velike promene u sferi informacionih tehnologija su uticale na pojavu segmentiranog marketinga, koji je uslovio da se savremenom marketinškom komunikacijom može prodreti do manjih segmenata potrošača sa prilagođenijim porukama. Kompanija je odgovorna za procenu koje će promotivne alatke koristiti pre isporuke adekvatne i pozitivne poruke potrošačima. To rezultira ka tome da se marketinška komunikacija posmatra kao način upravljanja odnosima s kupcima u odredjenom vremenskom periodu. Pravovremena informisanost kao i poverenje potrošača su put ka lojalnosti kompanijskom brendu, a to povratno omogućava kompaniji profit i ispunjenje dugoročnih ciljeva poslovanja. Jedino planskim aktivnostima marketinških komunikacija i neposrednom interakcijom sa potrošačima podstiče se stalni rast preduzeća i satisfakcija potrošača.