MARKETING KONCEPT NASTUPA REPUBLIKE SRBIJE NA EXPO 2010. U ŠANGAJU

Article author: 
Marko Laketa, Luka Laketa
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Pored uobičajenih komunikacijskih kanala  među kompanijama i državama, Svetske izložbe predstavljaju jedan od načina savremene komunikacije. Tokom godina značaj svetskih izložbi je prerastao u grandiozne skupove, sa izuzetnim značajem za međunarodnu ekonomsku, naučnu, tehnološku i kulturnu razmenu. Ideja da se na jednom prostoru predstavi veliki broj zemalja dobijala je na svom značaju, raznolikosti i grandioznosti tokom vremena, donoseći svakom novom izložbom i nove ideje, nova tehnološka dostignuća i inovativna rešenja.
Kako su Svetske izložbe rasle po broju učesnika i posetilaca, stvarale su se i nove ideje i koncepti izložbi, koje bi pokušale da pruže odgovore na probleme savremenog čoveka. Život u urbanim, prenaseljenim gradovima i pitanje boljeg života u užurbanoj gradskoj sredini, logičan je sled u evoluciji Svetskih izložbi. Prva Svetska izložba na temu grada, EXPO 2010. u Šangaju, privukla je  preko 180 zemalja i gradova sveta okupljenih oko teme “Bolji grad, bolji život“. Tokom šest meseci, zemlje učesnice su na inovativan način pokušale da predstave svoje viđenje modernog grada, razmenjujući različite ideje o razvoju urbanih naselja, multikulturalnosti, nauci i tehnologiji, životu i radu u velikim metropolama. Istovremeno, razmena ideja i iskustava pokušaće da odgovori i na postavljano pitanje stvaranja kvalitetnijeg i boljeg života u današnjim gradovima. Sigurni smo da je EXPO 2010 u Šangaju, kao najveća do sad organizovana izložba, bila izuzetno i nezaboravno putovanje po svetskim metropolama.