MATRIČNA FORMA FORMULACIJE POSLOVNO-MARKETINŠKIH OPREDJELJENJA U USLOVIMA VANREDNE SITUACIJE - COVID 19

Article author: 
Jana Aleksić, Mirjana Landika, Esad Jakupović
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 
MATRIČNA FORMA FORMULACIJE POSLOVNO-MARKETINŠKIH OPREDJELJENJA U USLOVIMA VANREDNE SITUACIJE - COVID 19
 
Sažetak: Ekonomija predstavlja nauku koja se temelji na izboru poslovnih alternativa u okolnostima koje karakterišu analizirani poslovni ambijent. Okolnosti nisu u domenu kontrole donosioca poslovnih odluka, ali se moraju sagledavati i uvažavati od strane istog. Poznato je da okolina čini neizostavan dio poslovnog sistema i da je prisutna njihova permanentna interakcija. Okolina može biti povoljna i nepovoljna za određene poslovne sisteme, pri čemu vrhunska poslovna ingenioznost podrazumijeva prilagođavanje poslovnog sistema okolini i iznalaženje mogućnosti funkcionalnog napretka, bez obzira na okolinu. Okolnosti poslovanja doživljavaju revolucionarne promjene izazvane vanrednom situacijom u vezi sa pojavom i širenjem virusa COVID-19, pri čemu gotovo sve poslovne sisteme tangiraju novonastale i neočekivane okolnosti. Stepen i oblik uslovljenosti poslovanja kreće se, od pogubnog do povoljnog, ali je determinisan i ingenioznošću poslovnog rukovodstva, a ne samo pojavom globalne pandemije. Modeliranje poslovnih strategija prema stepenu pogođenosti uslovljene prirodom djelatnosti zahtijeva formulaciju matrice plaćanja, a time i izbor optimalne
strategije poslovanja usaglašene sa mogućnostima poslovnog sistema. Marketinška opredjeljenja predstavljaju instrument zbližavanja sa korisnicima proizvoda i/ili usluga poslovnog sistema i logično proizilaze iz strateških opredjeljenja.
 
Ključne riječi: okolnosti poslovanja; uslovljenost poslovanja uslovima pandemije; modeliranje poslovnih strategija; adekvatan marketinški pristup.