MODELIRANJE VOLATILNOSTI TRŽIŠNIH INDEKSA AKCIJA BEOGRADSKE BERZE: BELEX15 I BELEXLINE

Article author: 
Borjana B. Mirjanić, Nenad B. Branković
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 
Za ocenu rizika portfolija finansijskih instrumenata, pojedinačnih hartija od vrednosti ili valuta koristi se predviđanje drugih momenata u vremenskim serijama. Brojne empirijske studije pokazale su heteroskedastičnost finansijskih vremenskih serija. Stoga su u pokušaju da se prevaziđu manjkavosti standardne devijacije kao mere rizika, razvijeni su GARCH modeli, kao alatka prilikom upravljanja rizicima, koji efekte heteroskedastičnosti uzimaju u obzir. U radu je izvršeno ispitivanje ponašanja prinosa berzanskih indeksa na novonastajućem tržištu kapitala i predstavljeni rezultati empirijske analize volatilnosti srpskog tržišta kapitala, odnosno Beogradske berze. U radu je sprovedena komparativnu analiza GARCH (1,1) i E-GARCH (1,1)-GED modela na dnevnim prinosima Belex15 i Belexline radi utvrđivanja njihovih implikacija prilikom predviđanja volatilnosti u uslovima postojanja asimetričnih šokova u volatilnosti i empirijskih distribucija koje odstupaju od normalnog Gaussovog rasporeda karakterističnim za novonastajuća tržišta kapitala.