MOGUĆNOST RAZVOJA OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Article author: 
Vesna Novaković
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Ovaj rad istražuje mogućnosti razvoja omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj. Analizirajući stopu nezaposlenosti mladih ljudi, kao i rad i djelovanje svih zainteresovanih institucija na polju omladinskog preduzetništva, došlo se do zaključka da je moguć razvoj omladinskog preduzetništva formiranjem Privredne komore mladih. Ista bi bila formirana pri Privrednoj komori koja posluje na entitetskom nivou čime bi bila obezbjeđena teritorijalna zastupljenost i omogućeno svim mladim ljudima, sa cjelokupne teritorije Republike Srpske, da se uključe i da aktivno učestvuju u razvoju omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj.