MOGUĆNOST RAZVOJA OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Autori članka: 
Vesna Novaković
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Ovaj rad istražuje mogućnosti razvoja omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj. Analizirajući stopu nezaposlenosti mladih ljudi, kao i rad i djelovanje svih zainteresovanih institucija na polju omladinskog preduzetništva, došlo se do zaključka da je moguć razvoj omladinskog preduzetništva formiranjem Privredne komore mladih. Ista bi bila formirana pri Privrednoj komori koja posluje na entitetskom nivou čime bi bila obezbjeđena teritorijalna zastupljenost i omogućeno svim mladim ljudima, sa cjelokupne teritorije Republike Srpske, da se uključe i da aktivno učestvuju u razvoju omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj.