NEMATERIJALNE NAGRADE I NJIHOV UTICAJ NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH

Article author: 
Tatjana Vidaković
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Uspjeh organizacije u savremenim uslovima poslovanja u velikoj mjeri zavisi od motivacije njenih zaposlenih. Produktivnost rada, ostvarene performanse, posvećenost organizaciji u direktnoj su vezi sa motivacijom zaposlenih. Pouzdani zaposleni, koji su zadovoljni poslom spremni su na veća zalaganja i efikasnije obavljanje radnih zadataka. Stoga, istražiti i utvrditi područja motivacije, postaju aktivnosti od izuzetne važnosti za menadžment preduzeća. Ljudi su različiti i imaju različite potrebe, interese i želje, svaki zaposleni ima svoj set motivatora i podsticaja. Njihovo poznavanje omogućava menadžerima izgradnju adekvatnog sistema nagrađivanja kojim će motivisati zaposlene i usmjeravati njihovo ponašanje ka što uspješnijoj realizaciji kako ciljeva organizacije, tako i individualnih ciljeva zaposlenih. Kako, u današnje vrijeme, na značaju sve više dobija zadovoljenje potreba samoaktualizacije i ego potreba zaposlenih, u radu su objašnjene neke od osnovnih strategija nematerijalnog nagrađivanja.Nematerijalne nagrade kao strategije motivacije predstavljaju pristup povećanju motivacije zaposlenih kroz zadovoljavanje njihovih potreba koje nisu vezane za novac ili druge oblike materijalnih kompenzacija. Riječ je o nefinansijskim oblicima nagrađivanja kojima se kroz razne forme priznanja i vrednovanja rada, upravljanja, oblikovanja i organizovanja posla nastoji obezbijediti poželjno ponašanje zaposlenih.