ODRŽAVANJE FINANCIJSKE RAVNOTEŽE U PREDUZEĆU UZ POMOĆ FINANCIJSKIH PRAVILA

Article author: 
Erdin Hasanbegović
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Osnovni cilj rada je da se ukaže na važnost primjene financijskih pravila u preduzeću. Akcent je stavljen na održavanje financijske ravnoteže u preduzeću na osnovu financijskih pravila. U uslovima gdje dominira neizvjesnost i rizik, potrebno je primjeniti nove metode poslovanja. Neophodno je da se preduzmu novi pristupi prilikom donošenja poslovnih odluka, o tome gdje i kako ulagati i sa kojim sredstvima ulagati u budućnosti. Neophodno je osigurati odgovarajuća sredstva za finansiranje preduzeća kako bi se održala financijska ravnoteža.

Problem istraživanja predstavlja kako održati financijsku ravnotežu u preduzeću uz pomoć financijskih pravila. Iz navedenih postavki proističe i neophodnost istraživanja odnosa financijske ravnoteže i financijskih pravila s ciljem razvoja peduzeća. Na taj način se može formulisati i predmet istraživanja, a to je istražiti i objasniti značaj financijske ravnoteže i upotreba financisjkih pravila u savremenom preduzeću.