Optimalizacija, simulacija, metode pretraživanja i teorija igara u ekonomiji i menadžmentu

Article author: 
Lazo Roljić, Mirjana Landika, Đuro Mikić
Year the article was released: 
2013
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Sažetak: Ovaj rad predstavlja uvod u teoriju i metode odlučivanja i, posebno, u teoriju (strateških) igara kao analitički alat koji se najčešće koristi u konfliktnim situacijama odlučivanja. Pod odlučivanjem podrazumijevamo postupak izbora jedne od mogućih varijanti (alternativa) odluke. Glavni elementi problema odlučivanja su ciljevi koji se žele postići odlukom, alternative između kojih se vrši izbor (bira) i kriteriji koji se koriste kod izbora. Odlučivanje, odnosno izbor između dvije ili više alternativa moguće je napraviti na različite načine, koristeći: tehnike odlučivanja, pravila odlučivanja i vještine odlučivanja. Četiri osnovne tehnike u tretiranju problema odlučivanja u ekonomiji i menadžmentu su optimalizacija, simulacija, metode pretraživanja i teorija igara. U radu se veoma sažeto opisuju osnovni pojmovi koji se koriste u svakoj od navedenih tehnika i alata, kao i karakteristike situacija u kojima se one najefikasnije koriste. Zatim, na praktičnom primjeru demonstriraju se određeni aspekti teorije igara kao analitičkog alata koji se koristi u procesu strateškog odlučivanja. Na kraju rada sagledava se značaj i mogućnost primjene teorije igara u analizi složenih ekonomskih problema, prije svega ravnoteže na oligopolskom tržištu.