ORGANIZATIONAL CHANGES SUPPORTED IT AS A RESPONSE TO CHALLENGES OF GLOBALIZATION

Article author: 
Mihajlo Travar, Mirjana Stojanović-Trivanović
Year the article was released: 
2014
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

ORGANIZATIONAL CHANGES SUPPORTED IT AS A RESPONSE TO CHALLENGES OF GLOBALIZATION
Summary: Organizations in today’s era must have the capability for innovations and changes, not only to achieve prosperity, but also to survive in a world of increasing competition. The international economic integration, the maturing of the domestic market, the transition to capitalism in former communist regions, and globalization of the economy, affecting every area of business and creating dangers, opportunities and possibilities. In order to recognize and suppress the risk and take advantage of existing opportunities, today’s organizations undertake dramatic changes in all spheres of activity. Organizations that invest most of their time and resources to maintain the “status quo “, they can not expect the achievement of prosperity in today’s world of constant changes and uncertainty. It should be noted that in the information era, intellectual property of the organization (knowledge , information, ... ) has greater significance than its tangible assets. In addition to personnel, finance and production capacity, the main resource essential for adjustment is primarily organizational structure. For the successful functioning and development, organizations must have adequate communication with all sectors of the domain and acquire information that will allow timely to find out actual changes in this domain to be able to adapt itself to that, and predict changes in the domain that could actively direct development and functioning of organization in a dynamic environment. To carry out the processes, activities and tasks effectively and efficiently, and to capture the full picture of the organization and environment, organizations need to develop information systems which have a key role in the development and functioning.
Key words: organizational changes, information technology, information systems, organizational structure, organizational models, processes, informations, theory, factors, design.

ORGANIZACIONE PROMJENE PODRŽANE INFORMACIONOM TEHNOLOGIJOM KAO ODGOVOR NA IZAZOVE GLOBALIZACIJE
Rezime:
Organizacije u današnjem vremenu moraju da imaju sposobnost inovacija i promjena, ne samo da bi ostvarili prosperitet, već i da bi opstali u svijetu sve veće konkurencije. Naime, internacionalne ekonomske integracije, sazrijevanje domaćeg tržišta, prelazak na kapitalizam u bivšim komunističkim regionima, i globalizacije u ekonomiji utiču na svaku oblast poslovanja. Da bi se prepoznale i obuzdale opasnosti i iskoristile postojeće prilike, današnje organizacije preduzimaju dramatične promjene u svim oblastima djelovanja. Organizacije koje investiraju većinu svoga vremena i sredstava u održavanju „status quo“, ne mogu očekivati ostvarenje prosperiteta u današnjem svijetu konstanih promjena i nesigurnosti. Potrebno je naglasiti da u informatičkoj eri intelektualna imovina organizacije (znanja, informacije…) ima veći značaj od njene materijalne imovine. Pored kadrova, finansija i proizvodnih kapaciteta, u glavne resurse bitne za prilagođavanje spada, prije svega, organizaciona struktura. Radi uspješnog funkcionisanja i razvoja, organizacija mora imati odgovarajuće komunikacije sa svim sektorima domena i sticati informacije koje će joj omogućiti pravovremeno doznavanje aktuelnih promjena u tom domenu da bi im se mogla prilagoditi, kao i predviđanje promjena domena da bi mogla aktivno usmjeriti vlastiti razvoj i funkcionisanje u dinamičkom okruženju. Da bi se procesi, poslovi i zadaci izvršavali efektivno i efikasno i da bi se sagledala potpuna slika organizacije i okruženja, organizacije treba da razvijaju informacione sisteme koji imaju ključnu ulogu u razvoju i funkcionisanju. 

Ključne riječi: Organizacione promjene, informacione tehnologije, informacioni sistemi, organizaciona struktura, organizacioni modeli