Politika lijekova i ugradbenih materijala u zemljama Europske unije i Republici Hrvatskoj

Article author: 
Rajko Ostojić, Vlatka Bilas, Sanja Franc
Year the article was released: 
2013
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Sažetak: Osnovni cilj provedenog istraživanja bio je dobiti uvid u značajke politike lijekova i ugradbenih materijala zemalja članica Europske unije (EU) i Republike Hrvatske te donijeti zaključke i potencijalne smjernice za buduće djelovanje. Istraživanje je provedeno metodom polustrukturiranih intervjua na uzorku od 49 ispitanika iz područja zdravstva. Identificirani su ključni problemi politike lijekova u zemljama članicama EU proizašli iz različitih i visokih cijena lijekova i ugradbenih materijala, nedostatka inovacija, nejednake dostupnosti lijekova, dugog čekanja na odobrenje lijeka te slabe konkurentnosti farmaceutske industrije EU. Najvažniji problemi politike lijekova u Hrvatskoj povezuju se s procedurom nabave i registracijom lijekova, troškovima i nedovoljnom informiranošću struke. Potrebno je poboljšanje kliničke prakse te promicanje propisivanja generičkih lijekova. Povećanje dostupnosti kvalitetnih i sigurnih lijekova moguće je putem komplementarnog djelovanja javnog i privatnog sektora. Nadalje, nužno je kontinuirano i sistematsko praćenje propisivanja i analiza potrošnje lijekova te okrupnjavanje nabave istih. U budućnosti se očekuju bolji uvjeti za primjenu novih tehnologija, stroža kontrola te ujednačenost standarda s onima u EU.