PREDNOSTI I OGRANIČENJA IZGRADNJE E-UPRAVE U SRBIJI

Autori članka: 
Marijana Vidas-Bubanja
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Kreiranje savremene državne uprave podržane primenom ICT znači  reorganizaciju, simplifikaciju i standardizaciju administrativnih procedura, što značajno doprinosi smanjenju troškova i smanjuje mogućnost korupcije i zloupotreba. Polazište ovih aktivnosti je vezano za porast svesti o potencijalima koncepta e-uprave kao mehanizmu demokratizacije društva, unapredjenja javnih usluga, podrške ekonomskom i poslovnom razvoju. U skladu sa stavom EU o prioritetnosti razvoja informacionog društva uvodjenje savremenih metoda e-uprave pradstavlja važan segment procesa stabilizacije i asocijacije Srbije Evropskoj uniji.