PROBLEMI U IZBORU SOFTVERA ZA IMPLEMENTACIJU BALANCED SCORECARD-a

Article author: 
Ljiljana Arsić, Zoran Milićević, Jelena Premović
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Kompleksnost Balanced Scorecard sistema upravljanja ukazuje na neminovnost korišćenja softverskih paketa u cilju jednostavnije implementacije za sve zaposlene i na svim nivoima u kompaniji. U skladu sa tim izvršena je analiza i preispitivanje raspoloživih softvera za BSC sa ciljem da se nađe najpovoljnije rešenje. Pri izboru softverskog paketa za BSC treba imati u vidu da BSCCol (Balanced Scorecard Colaborative) certifikuje samo one softverske pakete koji zadovoljavaju Kaplan-Nortonova ograničenja. Imajući u vidu da je broj raspoloživih softvera na tržištu ogroman, za implementaciju BSC-a neophodno je izvršiti sistemske analize kako bi se za konkretnu organizaciju izabralo najpogodnije rešenje. Standardom ISO/IEC 9126-1 koji se koristi za ocenu kvaliteta softvera neophodno je ispuniti sledeće kriterijume i to: funkcionalnost, pouzdanost, efikasnost, održavanje, portabilnost, upotrebljivost.