RAZVOJ BANJSKO REKREATIVNO ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI SRPSKOJ KAO MOGUĆNOST ZA STRANE ULAGAČE

Article author: 
Slavko Segić
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Banjsko rekreativni zdravstveni turizam je bio i ostao kao fenomen potreba ljudi, ali još nedovoljno obrađen u stručnoj literaturi zbog mnogih sukoba važnost pojedinih funkcija uopšte u turizmu. Članak pokušava ovu prazninu djelimično rasvjetliti jasnijim definisanjem banjsko rekreativno zdravstvenog turizma na naučnoj i stručnoj osnovi, sa svojim specifičnostima u rehabilitaciji, profilaksi i medicinsko programiranim aktivnim odmorom. Uvažavane su i sve funkcije turizma, a posebno je apostrofirana zdravstvena, jer je ona osnovni pokretač turista.  

Nastojanja su da se okruženju i Evropskoj uniji ponudi dvanaest raspoloživih termalno mineralnih resursa sa postojećom infra strukturom kao osnovu za investiciona ulaganja uz mogućnost brzog povratka uloženih sredstava i stvaranje mogućnosti intezivnog zapošljavanja domicilnog stanovništva.

Takođe, pokušava se dokazati da ulaganja i razvoj banjsko rekreativno zdravstvenih centara, u našim ekonomskim uslovima, mogu znatno pospješiti i ubrzati razvoj privrede Republike Srpskse sa stanovišta izvoza usluga. Vjerovatnoća je tada velika da će turizam imati niži kapitalni koeficijent u ovome procesu od ukupne privrede i treba da postane snažna propulzivna djelatnost u odnosu prema cjelokupnoj ekonomiji Republike.