REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES IN CRISIS

Article author: 
Verica Jovanović, Pavle Radanov, Biljana Panić
Year the article was released: 
2014
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES IN CRISIS
Summary: On one hand, business processes of every economic subject are continuously exposed to negative effects of cyclical aging and on the other hand, they are under the influence of the changes in the environment. Suppression of these negative effects on business processes is in the easiest way done by reengineering, which is the specific form of business process directed to effective adjustment of these processes with the demands of external and internal changes. This refers to all economic conditions – both stable and in crisis. 
In this context, it should be emphasized that the current theory of the engineering of business processes is mainly based on subjective and static approach, and it is predominantly adapted to stable general business conditions. This approach, since its long and successful usage, could be called traditional. In contrary to this, general business conditions in crisis, followed by changes in economic, social and political environment, which are difficult to predict, demand the traditional reengineering to be abandoned as inefficient. Because of that, this approach should be replaced with exploratory reengineering, since it is significantly objective and appropriate for the unstable business conditions.  
So far, the exploratory way of reengineering has not been theoretically precisely defined and elaborated since it is still in the phase of construction and time is needed to define its basic factors and characteristics precisely. Because of that, in this manuscript we try to deepen theory and practice of exploratory directed reengineering of the business processes of economic subjects that work in the general crisis conditions. In this manuscript, we particularly emphasize the processing of two-phased procedure of exploratory reengineering in the process of projecting and making changes, in accordance with the changed demands of the environment. The goal of the example analyzed in this manuscript was to determine the effectiveness of this exploratory approach, i.e. to find out if the benefits of the established reengineering were higher than the expenses of its initiation. 
Key words: business processes, changes, reengineering, effectiveness.
 

KRIZNI REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA
Rezime:
Poslovni procesi, kao zbir komplementarnih aktivnosti svake organizacije, neminovno su izloženi zastarevanju. To posebno važi za poslovanje u uslovima još uvek prisutne svetske ekonomske krize gde promene još više dobijaju na intenzitetu, što pred organizacije stavlja imperativ njihovog ubrzanog i kontinuiranog prilagođavanja novonastalim okolnostima. Održavanje vitalnosti poslovnih procesa u uslovima ubrzanih promena najefikasnije se ostvaruje primenom prikladnog reinženjeringa, kao načina kojim se ti procesi prilagođavaju izmenjenom tržištu prodaje i nabavke. Međutim, usled velike složenosti kriznog privređivanja, primena dosadašnjeg reinženjeringa zasnovanog na postojećoj teoriji i praksi gubi na efikasnosti, pa se zato u svetu ulažu veliki napori u njegovo redefinisanje. Upravo zato se ovaj rad bavi pitanjem podizanja efikasnosti reinženjeringa poslovnih procesa u uslovima krize. 

Težište rada je usmereno na iznalaženje takve vrste reinženjeringa koji će redefinisanje poslovnih procesa učiniti efikasnim i u kriznim uslovima privređivanja, s obzirom da je nepobitno konstatovano da dosadašnji dugo primenjivani sistem reinženjeringa poslovnih procesa, koji je u prethodnim relativno stabilnim vremenima bio delotvoran, u sadašnjim kriznim uslovima ne daje zadovoljavajuće rezultate. Poseban akcenat u radu je stavljen na obradu dvofaznog postupka istraživačkog reinženjeringa u procesu projektovanja i izvođenja promena, shodno izmenjenim zahtevima orkuženja. Primer koji je u radu obrađen imao je za cilj da utvrdi efikasnost ovog istraživačkog pristupa, odnosno da li su koristi od uspostavljenog reinženjeringa veće od troškova od njegovog uvođenja. 
Ključne reči: poslovni procesi, promene, reinženjering, efikasnost.