STRENGTHENING OF INNOVATIVENESS AND COMPETITIVENESS OF SMEs WITH EUROPEAN GRANT FUNDS

Autori članka: 
Dalibor Drljača, Zoran Dimitrijević
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 
STRENGTHENING OF INNOVATIVENESS AND COMPETITIVENESS OF SMEs WITH EUROPEAN GRANT FUNDS
 
Summary: Horizont 2020 programme, used by European Union to fund aims from Innovation Union and EUROPE2020 strategies, enables small and medium enterprises (SME) to strengthen their innovativeness capacities and potential with main goal of putting innovation on market. SME Instrument is unique programme for funding of SMEs’ innovative actions aiming to strengthen their presence on global market and increase of competitiveness. Having in mind that in Europe more than 99% companies belong to SME category, and that BiH has paid participation in this programme, this means that domestic SMEs can apply for these funds. During 2014 were submitted over 6000 project proposals, but little over 500 were funded. This is telling us enough on interest of European SMEs for participation, but also about programme as ideal source of funds for realisation of innovative ideas. 

Key Words: Innovation, Horizon2020, Small and Medium Entreprises, EU Grants
 

JAČANJE INOVATIVNOST I KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA EVROPSKIM GRANT SREDSTVIMA

Rezime: Program Horizont 2020, kojim Evropska Unija finansira ciljeve Inovativne unije i strategije EVROPA2020, omogućava malim i srednjim preduzećima (MSP) da jačaju svoje inovativne kapacitete i potencijale s ciljem stavljanja inovacija na tržište. MSP Instrument je jedinstven program finansiranja inovativne djelatnosti MSP kojima se nastoji pojačati njihovo prisustvo na globalnom tržištu i povećati konkurentnost. Imajući na umu da u Evropi više od 99% preduzeća pripada kategoriji MSP, te da je Bosna i Hercegovina uplatila učešće u programu, to znači da i domaći MSP mogu konkurisati za sredstava ovog programa. Tokom 2014.godine ovom programu je podnešeno više od 6000 projektnih prijedloga, ali je samo nešto više od 500 bilo finansirano. To dovoljno govori o interesu evropskih MSP za učešće u programu, ali i o programu kao idealnom izvoru sredstava za realizaciju inovativnih ideja.
Ovaj rad daje pregled mogućnosti učešća MSP u MSP Instrumentu, kao i određene pokazatelje o uspješnosti programa u prvoj godini implementacije. 

Ključne riječi: Inovacije, Horizon2020, Mala i srednja preduzeća, EU Grantovi