Trendovi razvoja i uticaj globalizacije na turizam

Article author: 
Olivera Nedeljković, Radica Jovanović, Maja Đokić
Year the article was released: 
2013
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
Rezime: Prvi korak u procesu globalizacije je širenje svesti o pripadnosti globalnom društvu. Turizam posmatran u kontekstu globalizacije omogućuje koheziju, odnosno predstavlja agens i katalizator globalizacije. 
Globalizacija delimično briše granice nacionalnih država, ali to nije suprotan proces zaštiti kulture i tradicije svakog naroda. Globalizacija podrazumeva međuzavisnost i preklapanje nacionalnih kultura, kako bi se one fuzionisale u jednu zajedničku globalnu kult­uru. Turizam, kroz neposredne kontakte između turista i domaćina, doprinosi zbližavanju i prožimanju različitih kultura. 
Turizam predstavlja globalnu ,,silu“ za ekonomski i regionalni razvoj i glavnu industriju na globalnom nivou, a postaje i jedan od vodećih sektora u mnogim ekonomijama.Globalizacija ima važnu ulogu u rastu međunarodnog turizma na svetskom tržištu. Ono što je proces globalizacije doprineo u ekonomskom, političkom i kulturnom smislu, direktno se odrazilo na porast turističkih putovanja u udaljenija područja i van granica nacionalnih država.