UNAPREĐENJE POSLOVNE KOMUNIKACIJE PRIMENOM SAVREMENIH IT REŠENJA

Article author: 
Gordana Đorđević
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Nova ekonomija i savremeno poslovno okruženje nameću neophodnost saradnje svih učesnika u poslovnim aktivnostima. Poslovni sistemi imaju potrebu za kontinuiranim i brzim komunikacjama sa zaposlenima, poslovnim partnerima, kupcima i potencijalnim kupcima, potrebu za komunikacijama koje baziranu na ogromnoj količini blagovremenih, ažurnih i relevantnih informacija. Razvoj IT bio je usmeren i u pravcu podržavanja ovakvih potreba poslovnih sistema. Implementacijom savremenih aplikacija i servisa omogućena je razmena raznovrsnih digitalnih informacija posredstvom digitalnih komunikacionih mreža, a savremene tehnologije omogućile su svojim korisnicima da, biraju odgovarajuće informacije (i po formi i po sadržaju) u skladu sa sopstvenim komunikacionim potrebama, da realizuju brzu i pouzdanu komunikaciju i/ili da komuniciraju u realnom vremenu.