UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA I UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI

Autori članka: 
Abid Hodžić
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
2
Apstrak članka: 

Ljudski resursi, naročito visokoobrazovani, postaju pokretač razvoja svake ekonomije bazirane na znanju. BiH mora pronaći recept kako da generiše i zadrži kvalitetne kadrove, posebno u uslovima kada je suočena sa problemom “odliva pameti”, kako zbog političkih tako i zbog ekonomskih razloga. Trendovi govore da će se migracije nastaviti, a posebno tokom procesa približavanja EU-i. 
Cilj ovog istraživanja je da se sagleda značaj ljudskih resursa za razvoj zemlje, te analiziraju napori koji su uloženi u državi na polju povratka kvalifikovanih kadrova, kao i zadržavanja mladih stručnjaka unutar BiH-e. 
Planiranje kadrova mora postati dio sveukupne strategije zemlje u svrhu postizanja međunarodne konkurentnosti, kao i privrednog napretka. S tim u vezi, procesi u menadžmentu ljudskih resursa zahtijevaju vrijednosni sistem, kriterije i postupke koji generišu znanje. Drugim riječima, potrebna je čvrsta sinhronizacija planiranja ljudskih resursa, dizajniranja posla, izbora kadrova, obuke, ocjenjivanja radne uspješnosti i nagrađivanja.