UPRAVLJANJE INVESTICIONIM PORTFOLIOM BANKE

Article author: 
Miljana Barjaktarović
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
Upravljanje investicionim portfoliom banke je, nakon upravljanja kreditnim portfoliom, najvažniji način upravljanja finansijskim sredstvima banke. Osnovni cilj investicionog portfolija je maksimizacija prihoda i odrzavanje likvidnosti uz limitiranje rizika unutar smernica postavljenih od strane menadžmenta banke. Investicioni portfolio generiše prihod (u formi prihoda od kamata, kapitalnih dobitaka i provizija za pružanje usluga investiranja) i obezbeđuje rezerve likvidnosti. Upravljanje prinosom portfolija podrazumeva selekciju određene kombinacije hartija od vrednosti, njihove optimalne rokove dospeća/trajanja, vreme kupovine i prodaje. Portfolio rizik se utvrđuje kao odstupanje stvarnog u odnosu na očekivani prinos u investicionom portfoliju. Takva odstupanja mogu biti rezultat neočekivanih promena u kamatnim stopama, problema u naplati kamata i glavnice, i neočekivanoj inflaciji. Upravljanje rizikom se fokusira na osiguranju glavnice, obezbeđenju gotovine u skladu sa potrebama održavanja likvidnosti i vremenu kupovine hartija od vrednosti u skladu sa poslovnim ciklusom. Takođe uključuje i diversifikaciju portfolija sa različitim tipovima hartija od vrednosti, njihove emitente i rokove dospeća.