UPRAVLJANJE ZNANJEM KAO KONCEPT MENADŽMENTA

Article author: 
Derviš Šišić
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Znanje, fundamentalna i primijenjena nauka su uvijek mijenjali svijet nabolje i rješavali razvojne probleme.

Značaj tržišta znanja kao elementa ekonomije znanja sve više nadmašuje značaj tržišta materijalnih tokova i povećava ulogu efikasnog upravljanja znanjima. U ovom radu se ukazuje na rastuću ulogu i značaj znanja za stvaranje konkurentskih prednosti i navode se neka osnovna terminološka određenja iz predmetne oblasti.Opstanak i uspjeh na svjetskom tržištu osiguraće samo ona preduzeća koja budu sposobna proizvoditi, upravljati i kontinuirano povečavati vlastiti intelektualni kapiatal. 

U ekonomiji znanja najvažniji ekonomski resursi za postizanje konkurentske prednosti više nije novac, prirodni resursi ili rad, već znanje a u njemu intelektualni kapital.