UTICAJ TRANSFERNIH CIJENA NA PORESKU EVAZIJU

Article author: 
Vedran Šupuković
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

UTICAJ TRANSFERNIH CIJENA NA PORESKU EVAZIJU

Sažetak: Zadnjih godina transferne (interne) cijene su postale predmet interesovanja mnogih teoretičara i regulatornih tijela, kako zbog utvrđivanja njihovih efekata na poslovanje, tako i zbog mogućnosti iskorištavanja poreske evazije. Temelji za funkcionisanje transfernih cijena dati su OECD-ovim smjernicama, a dalje razrađeni kroz nacionalne zakone o porezu i pravilnike za njihovu primjenu. Navedeni regulatorni okvir tretira sve relevantne subjekte, okolnosti i uslove formiranja transfernih cijena, identifikaciju i objašnjenje metodologije određivanja transfernih cijena, te pružanje
objektivnih dokaza o primjeni načela nezavisnosti i određivanja drugih uslova u transakcijama između povezanih društava, a sve u cilju kako bi se onemogućila porezna evazija i dokazala primjena zakonskih propisa iz područja određivanja transfernih cijena. Zavino od autonomije odjela decentralizovanog subjekta, transferna cijena se formira pomoću metoda koje su svrstane u dvije grupe: klasične transakcijske metode ili metode transakcijske dobiti. Koja metoda će se primjeniti iz navedene dvije grupe zavisi od usvojene politike poslovnog subjekta. Svrha ovog rada je istražiti da li su transferne cijene u skladu s načelom tržišnosti, bez obzira na primjenjenu metodu obračuna. Cilj rada je eliminisati sve mogućnosti poreske evazije u transakcijama između društva matice i zavisnih društava unutar grupe. Da bi se postigli navedeni cilj i svrha postavljena je osnovna hipoteza rada koja glasi da primjena različitih metoda obračuna transfernih cijena utiče na visinu poreske osnovice. Dokazivanje navedene hipoteze će se izvršiti na primjeru iz prakse. Dobijeni rezultati mogu služiti kao osnov za opredjeljenje poslovnog subjekta za odgovarajuću metodu obračuna transfernih cijena. Pri ovome se isključuju individualni ciljevi poslovnog subjekta i primat data jednom od osnovnih ciljeva oporezivanja: postizanje učinkovitosti i pravednosti.
 
Ključne riječi: transferne cijene; poreska evazija; metode obračuna transfernih cijena; regulatorni okvir transfernih cijena.