WORKING CONDITIONS AS A FACTOR OF PRODUCTIVITY IN SMEs

Article author: 
Katarina Držajić, Frank Vega
Year the article was released: 
2018
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
WORKING CONDITIONS AS A FACTOR OF PRODUCTIVITY IN SMEs
 
Abstract: The theoretical framework by Diamond, Mortensen and Pissarides (Nobel Award in Economic Sciences, 2010) shows us how generous wages can determine the success in filling job vacancies. The empirical evidence is convincing: larger and more profitable enterprises pay higher wages. Nowadays, large leader companies are investing not only in paying efficient wages to prevent shirking, but also in the improvement of working conditions and even taking a rigorous analytical approach to etiquette. It is a common fact that small and medium-sized enterprises (SMEs) cannot compete in the same way with these high standards. However, recent examples have shown that a suitable work environment, techniques for reducing the stress factors, strategies to create workplaces with a more ethnical diversity and profound benefits for women, as well as the efforts in making the workers feel more liable to their jobs are possible in SMEs and have real benefits for their growth and productivity. At the same time, these approaches could be beneficial for developing countries in a large scale since SMEs play a major role in most of these economies. In this paper, we will conduct a study from the most popular current standards that the best companies promote and suggest some alternatives for SMEs in order to improve these factors. 
Key words: SMEs, working conditions, jobs, investment, current standards

RADNI USLOVI KAO FAKTOR PRODUKTIVNOSTI U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Apstrakt: Brojna istraživanja u današnje vreme pokazaju da kompetitivne zarade mogu imati ključnu ulogu u popunjavanju radnih mesta. Empirijski dokazi su uverljivi: veća i profitabilnija preduzeća daju veće plate. Danas velika preduzeća koja su lideri na tržištu ulažu ne samo u isplaćivanje efikasnih zarada kako bi se sprečilo zapostavljanje posla od strane radnika, već i u poboljšanje uslova rada, pa čak i strog, analitički pristup poslovnom ponašanju. Činjenica je da mala i srednja preduzeća (MSP) ne mogu uvek ići u korak sa ovim visokim standardima. Međutim, nedavni primeri pokazali su da odgovarajuće radno okruženje, tehnike za smanjivanje faktora stresa, strategije za stvaranje radnih mesta sa više etničke raznolikosti i određene prednosti za žene, kao i rad na tome da se radnici osećaju odgovornijim za svoj posao, pozitivno utiče na njihov profesionalni razvoj i produktivnost. Istovremeno, ovi pristupi mogu biti veoma korisni za zemlje u razvoju, s obzirom da MSP igraju glavnu ulogu u ekonomiji većine ovih zemalja.
Priznata metodologija zapošljavanja razvijena je s podacima iz Zavoda za statistiku rada (Bureau of Labor Statistics - BLS), odeljenja američkog Ministarstva rada, da bi se došlo do podatka koji su najrizičniji ili najprofitabilniji poslovi u toj zemlji (CareerCast.com 2017 ). Osnovni kriterijumi se zasnivaju na opštim kategorijama koje su karakteristične za svaki posao, a to su okruženje, zarada, perspektive i stres. U ovom radu, diskutovali smo o tri osnovna kriterijuma: okruženju, pogodnostima za žene i raznolikosti. Ovi faktori su doživeli određeni procvat jer su postali veoma popularni kada je u pitanju radna snaga u poslednjih nekoliko godina. Naša metodologija se fokusirala na dva aspekta svakog kriterijuma: uvođenje inovacija od strane velikih kompanija u smislu uslova rada i predlaganje praktičnih strategia za MSP po ovim pitanjima.
U ovom radu smo sproveli studiju najpopularnijih trenutnih standarda koje najbolje kompanije promovišu i sugerisali neke alternative za mala i srednja preduzeća u cilju poboljšanja ovih faktora. Uveli smo ključne kriterijume za analizu radnih uslova kao faktora razumevanja ljudskih resursa i mogućnosti MSP-a u ovom kontekstu. Proučavali smo trenutne strategije koje su razvile velike kompanije u kontrastu sa malim i srednjim preduzećima i predložili neke pogodne taktike za mala i srednja preduzeća da bi išla u korak sa trendovima i opstala na tržištu. Naša početna i završna tačka bila je usredsređena na predložene kriterijume koji su zbir različitih priznatih metodologija. Istovremeno, pokazali smo kako su ovi popularni pokazatelji pozitivno uticali u nekim studijama slučaja kako bi se potvrdila sledeća teza:
U današnje vreme, radna snaga zahteva bolje radne uslove u pogledu okruženja, pogodnosti za žene i raznolikosti, a ekonomija u razvoju kreće se u tom pravcu. Evolucija malih i srednjih preduzeća u ovim okolnostima nema samo svrhu popunjavanja slobodnih radnih mesta, već i garanciju dužeg opstanka firme, ekonomskog razvoja i odgovora na konkurenciju.
Ključne reči: mala i srednja preduzeća, radni uslovi, poslovi, investicije, trenutni standardi