ZADACI I PREPORUKE U PROCESU INTEGRACIJE SRBIJE U EU

Article author: 
Bojan Kocić
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Srbija je tokom 2010.godine napravila veliki korak i iskoračila ka punoj integraciji svog ekonomskog i političkog sistema ka EU. Dobijanje saglasnosti za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, otvara mogućnost za pregovore i upitnik o sledećem koraku, dobijanju statusa kandidata za EU. Sam rad će detaljno opisati sva prava i obaveze koje Srbija po dobijanju statusa kandidata mora da ispuni, kao i prednosti sagledane kroz dostupnost fondovima EU koji zemljama kandidatima stoje na raspolaganju, kao i primere zemalja koje su ovaj proces završile i uz pomoć fondovima EU povećali svoj GDP. U samom radu prikazaće se i primeri zemalja u okruženju koji su bili na približno istom razvojnom nivou kao i Srbija, na samom početku integracije, kao i benefite koji se sada vide u prezentovanim zemljama.