ZNAČAJ DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U POSLOVNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE

Article author: 
Marija Čutura, Anto Jerković
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

ZNAČAJ DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U POSLOVNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE

Sažetak: Zbog koristi za sve dionike, društveno odgovorno poslovanje (DOP) je koncept koji postaje sve popularniji te predstavlja sastavni dio poslovanja u suvremenom svijetu. Primjenom DOP-a, poslovni sektor doprinosi održivom razvoju i tvrtke ga koriste kao svoju konkurentsku prednost, jer predstavlja ne samo poželjan već i nužan oblik ponašanja u svim poslovnim aktivnostima. Cilj ovog rada je istražiti razinu provedbe politika DOP-a u malim, srednjim i velikim tvrtkama koje posluju u Bosni i Hercegovini (BiH). Instrument istraživanja je prilagođen za potrebe istraživanja primjene određenih politika DOP-a: politika vezanih za zaposlenike, politika zaštite okoliša, politika sudjelovanja na tržištu i politika koje se odnose na lokalnu zajednicu. U istraživanju poslovnih politika vezanih uz DOP, obuhvaćeni su i standardi koji se odnose na praksu provođenja DOP-a. Za potrebe istraživanja prikupljeni su podaci od 90 tvrtki koje posluju u BiH. Prikupljanje primarnih podataka provedeno je tehnikom online anketnog ispitivanja. Na temelju provedenog istraživanja proizlazi kako poduzeća u BiH, bez obzira na veličinu poduzeća, u svom poslovanju primjenjuju  određene oblike društveno odgovornih politika. Analiza je također utvrdila kako kompanije u BiH pridaju različitu važnost pojedinim politikama društveno odgovornog poslovanja. Ipak, može se zaključiti da kompanije u BiH implementiraju određene politike društveno odgovornog poslovanja. Na temelju rezultata istraživanja rad daje pregled politika DOP-a u BiH te nudi određene smjernice implikacije za menadžere, kao i smjernice za buduća istraživanja na temu DOP-a.
 
Ključne riječi: Društveno odgovorno poslovanje; politike društveno odgovornog poslovanja; standardi društveno odgovornog poslovanja; društveno odgovorna poslovna praksa.