ANALIZA POVEZANOSTI GENERACIJSKIH RAZLIKA I OSOBNIH VRIJEDNOSTI POTROŠAČA: CASE STUDY

Article author: 
Ivana Tonković Pražić, Kristina Devčić
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

ANALIZA POVEZANOSTI GENERACIJSKIH RAZLIKA I OSOBNIH VRIJEDNOSTI POTROŠAČA: CASE STUDY

Abstract: Dosadašnja istraživanja osobnih vrijednosti pokazala su postojanje razlika
između muškaraca i žena u važnosti koje pridaju osobnim vrijednostima, no pronađene
su i razlike između generacija i dobnih skupina. Međutim, niti jedno od ovih istraživanja
nije utvrdilo postojanje generacijskih razlika u osobnim vrijednostima kupaca
automobila te ovo postaje cilj ovoga istraživanja. Kako bi se navedeni cilj istraživanja
postigao, provedeno je empirijsko istraživanje na uzorku od 676 kupaca iz Republike
Hrvatske uz pomoć validiranog mjernog instrumenta PVQ kojega je razvio Schwartz.
Prikupljeni podaci analizirani su pomoću faktorske analize te ANOVA-e i Tukeyjevog
HSD testa. Faktorska analiza omogućila je izdvajanje tipova osobnih vrijednosti
kupaca automobila, dok je ANOVA provedena s ciljem pronalaženja razlika između
generacijskih skupina temeljem važnosti koju pridaju pojedinim tipovima osobnih
vrijednosti. Rezultati su pokazali kako hrvatski kupci automobila uglavnom iskazuju
istu strukturu osobnih vrijednosti, tj. pomoću faktorske analize uspješno se izdvojilo
devet tipova osobnih vrijednosti. Nakon provedene ANOVA-e utvrđeno je postojanje
statistički značajnih generacijskih razlika između kupaca automobila u sedam tipova
osobnih vrijednosti. U zaključku rada se iznose i implikacije istraživanja, kao i preporuke
za daljnja istraživanja.
 
Keywords: osobne vrijednosti, kupci automobila, faktorska analiza, ANOVA