ANALIZA PRIMJENE DIGITALNIH RJEŠENJA U LOGISTICI I UTICAJ NA POSLOVANJE LOGISTIČKIH OPERATERA U JUGOSITOČNOJ EVROPI

Article author: 
Radovan Višković
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

ANALIZA PRIMJENE DIGITALNIH RJEŠENJA U LOGISTICI I UTICAJ NA POSLOVANJE LOGISTIČKIH OPERATERA U JUGOSITOČNOJ EVROPI

Abstract: U posljednjih nekoliko godina, pojavila su se nova digitalna rješenja koja
proširuju horizonte logističkih operatera. Ova rješenja su poboljšala postojeće poslovanje,
ali im su omogućila i raspoređivanje novih usluga. Iako je tehnologija učinila
isporuku tereta efikasnijom u očima kupaca, ona je takođe poboljšala sigurnost vozača
i sigurnost tereta. Ove prednosti stvaraju vrijednost za lanac snabdijevanja, ali mogu
biti teške za postizanje. Analiza uticaja i primjene digitalnih rješenja u logistici na poslovanje
logističkih operatera u jugoistočnoj Evropi daje vrijednosti istraživanja lanaca
snabdijevanja kako cjelovitih tako i parcijalnih segmenata u domenu skladištenja,
transporta, distribucije i same proizvodnje. Oni mogu ubrzati digitalizaciju transporta
i logistike i potencijal rasta u višesektorskom okruženju. Pretpostavke za eliminaciju
troškova, kao posljedica neadekvatnog odgovora administracije ( carina, granična
policija, barijere i dr) u jugoistočnoj Evropi se mogu ublažiti i kroz e-CMR - ključna
investicija u novi digitalni svijet. Svijet transporta i logistike brzo napreduje. Posebno
digitalni razvoj je izmjenjivač igara sa novim šansama i izazovima u logističkom sektoru,
a posebno u pogledu sigurnosti podataka. Digitalizacija redefiniše način na koji
učesnici u logistici sarađuju. Može se očekivati da će povećati efikasnost i smanjiti
troškove unutar lanca snabdijevanja, ali značajne performanse zahtijevaju mnogo više
od samo umrežavanja između učesnika u prometu roba i usluga u jugositočnoj Evropi.
Cilj ovog rada je provesti istraživanje uticaja digitalnog poslovanja u logistici na
poslovanje i efikasnost logističkih operatera na području Jugoistočne Evrope. Podaci
koji su korišteni u analizi podataka su primarni, koje je istražio autor, kroz upitnik
postavljen uposlenicima logističkih operatera na području Jugositočne Evrope. Prema
tome, postavljena je i hipoteza u radu, koje je ispitana, a glasi: „Postoji pozitivan
uticaj unapređenja poslovnih procesa primjenom digitalnih rješenja na poslovanje logističkih
operatere u Jugoistočnoj Evropi“.
 
Keywords: logistički, operater, digitalizacija, poslovanje, tehnologije.