EKONOMIKA INFORMACIJSKOG SEKTORA NA PRIMJERU POŠTANSKIH USLUGA

Article author: 
Josip Poljak, Slobodan Ivanović, Anja Aržek
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

EKONOMIKA INFORMACIJSKOG SEKTORA NA PRIMJERU POŠTANSKIH USLUGA

Abstract: Implikacije djelovanja informacijskog sektora rezultiralo je stvaranje mnogih novih poduzeća, ali i razvoju pojedinih sektora u već postojećim poduzećima koji su trebali novu strategiju za rast i razvoj na tržištu. Korporacije u želji da postignu što višu ukupnu razinu efikasnosti i profitabilnosti, posežu za dodatnim načinima jačanja pojedinih sektora odnosno putem umrežavanja, stavljaju u funkciju one sektore za koje smatraju da imaju potencijal razvoja. Tako je informacijski sektor postao stožerna aktivnost koja je nudila potencijal razvoja poduzeća u novim smjerovima ili čak kao potpomognuta aktivnost jačanja već postojećih djelatnosti. Sektor prodaje pogotovo u onim korporacijama koje imaju izraženu maloprodajnu komponentu, iznalazi kroz ekonomku informacijskog sektora nove kanale prodaje ili čak nove tržišne niše koje su mu bez umrežavanja bile do tada nedostupne. Djelovanje informacijskog sektora temelji se na različitim oblicima umrežavanja čime mrežni učinci stvaraju mogućnost da poduzeća ostvare iznadprosječne poslovne rezultate jer stavljaju u dodatnu funkciju djelatnost poduzeća za koje se odredi mogući informacijski potencijal. U radu se analizira djelatnost Hrvatske pošte d.d. i na koji način se kroz umrežavanje upravo potencijal tog poduzeća uspio multiplicirati i stvoriti novi tržišni segment.
 
Keywords: Upravljačka ekonomika, Ekonomika informacijskog sektora, Digitalizacija