ETIKA KAO IZAZOV BH MEDIJA

Article author: 
Svetlana Dušanić – Gačić, Mladen Mirosavljević, Nenad Novaković
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

ETIKA KAO IZAZOV BH MEDIJA

Abstract: Funkcija novinara koji treba i mora da bude kritičar društva je izgubljena, zbog čega je neminovno uvidjeti koliko se poštuju etički principi u novinarstvu. Etičke standarde kroz kodekse ponašanja donose medijske kuće i udruženja novinara, a koliko se kodeksi poštuju zavisi od samih novinara, urednika i vlasnika medija, kao i okruženja u kojem dejstvuju. Novinari treba da imaju slobodan pristup izvorima informacija, u ime prava javnosti da bude obaviještena i da ta javnost ima slobodan pristup za izražavanje preko medija. Predmet istraživanja u ovom radu jeste novinarska etika u bosanskohercegovačkim medijima. Analiza je rađena deskriptivnom statistikom a uzorci su prikupljeni elektronskim putem. Cilj rada jeste prikazati stanje u medijima kada je u pitanju etika i uporediti novinarsku praksu koja je nadvladala zahtjeve kvalitetnog etičkog novinarstva. Autori smatraju da istina nije samo profesionalni standard, nego je etička norma i moralna dužnost i odgovornost. Suština novinarstva je u objavljivanju relevantnih informacija u javnom interesu, ali je u bh. društvu gledanost, čitanost i slušanost medija postala aparat politike.
 
Keywords: etika, mediji, kodeks, objektivnost