PRAVNI STATUS PRAVA KONKURENCIJE U PRAVNOM PORETKU BOSNE I HERCEGOVINE

Article author: 
Albin Muslić, Stevo Škrbić
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

PRAVNI STATUS PRAVA KONKURENCIJE U PRAVNOM PORETKU BOSNE I HERCEGOVINE

Abstract: Kao država koja teži da uđe u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina je ispunila veći broj postavljenih uslova, među kojima je i osiguranje slobodne tržišne konkurencije, što je podrazumijevalo i donošenje propisa vezanih za pravo konkurencije. Pravo konkurencije u Bosni i Hercegovini, regulisano je putem Zakona o konkurenciji Bosne i Hercegovine, koji predstavlja temeljni pravni propis u funkciji promovisanja lojalne konkurencije i takmičenju privrednih subjekata na tržištu, koje se bazira na fer osnovi. Zakonom o konkurenciji BiH definisana su pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije, te nadležnosti i način rada Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, koje ima ključnu ulogu u prevenciji nastanka, kao i u eliminisanju već nastale neuravnoteženosti na tržištu. Cilj ovog rada je da osvijetli pravni status prava konkurencije u pravnom poretku Bosne i Hercegovine i da ukaže na probleme nedozvoljenog ponašanja na tržištu koja mogu proizilaziti iz: zabranjenih sporazuma; dominantnog položaja i zabranjene koncentracije. Rad se, osim kraćeg uvoda, sastoji iz pet cjelina. U prvoj su date opšte odrednice o pravu konkurencije, u drugoj je akcenat stavljen na zabranjene sporazume, a u trećoj na zloupotrebu dominantnog položaja. Četvrta cjelina se odnosi na zabranjenu koncentraciju na tržištu, a peta na ulogu Konkurencijskog savjeta.
 
Keywords: Zakon o konkurenciji, zabranjeni sporazumi, dominatni položaj, koncentracija, monopol