PROMOTIVNA KOMUNIKACIJA I HUMOR - PERSPEKTIVA POTENCIJALNIH KONZUMENATA

Article author: 
Ivona Marenić, Krešimir Dabo
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

PROMOTIVNA KOMUNIKACIJA I HUMOR - PERSPEKTIVA POTENCIJALNIH KONZUMENATA
PROMOTIONAL COMMUNICATION AND HUMOR - PERSPECTIVE OF POTENTIAL CONSUMERS

Sažetak: Polazeći od temeljne defi nicije kako je humor oblik komunikacije kojoj je cilj nasmijati i razveseliti sugovornike, ovome radu cilj je bio istražiti mišljenje javnosti o humorističnim, vizualnim, oglašivačkim rješenjima jumbo plakata te analizirati utječe li uporaba humora kao alata u oglašavanju putem jumbo plakata na namjeru kupnje oglašenog proizvoda/usluge te na podizanje svjesnosti o organizaciji i oglašenom proizvodu. Odabrana metoda istraživanja je anketa, a provela se online anketnim upitnikom koji je omogućio brzo i jednostavno prikupljanje relevantnog broja ispitanika potrebnog za provedbu istraživačkog procesa. Širok i heterogen uzorak omogućuje uvid u mišljenja različitih pripadnika populacije s obzirom da su svi izloženi oglašivačkom (humorističnom) apelu koje tematizira ovo istraživanje. Dobiveni rezultati ukazuju na pozitivan učinak korištenja humora u oglašavanju putem jumbo plakata, točnije na podizanje vidljivosti brenda, odnosno pamćenja oglašenog proizvoda, kao i na generalno pozitivno mišljenje o korištenju humora u oglašavanju. Ovaj rad nastao je kao dio istraživanja za diplomski rad na sveučilišnom diplomskom studiju Komunikologije, studentice Ivone Marenić na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, 2023.
 
Ključne riječi: humor u oglašavanju, jumbo plakati, reklame, marketinška komunikacija