SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG MARKETINGA: UTJECAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA KOMUNIKACIJU I PROMIDŽBU KOD KLIJENATA

Article author: 
Marina Guzovski, Sanja Birač, Mirko Smoljić
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG MARKETINGA: UTJECAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA KOMUNIKACIJU I PROMIDŽBU KOD KLIJENATA

Abstract: Društvene mreže nude niz pogodnosti koje pridonose marketinškim aktivnostima
banaka od informiranja, promocije, komunikacije i izgradnje odnosa, dobivanja
povratnih informacija i reakcija, brzo dijeljenje informacija, interaktivnost i niz drugih
pogodnosti koje digitalni kanali komunikacije omogućavaju. Svrha ovog rada je istražiti
na koji način društvene mreže utječu na komunikaciju i promidžbu kod klijenata
te na koji način olakšavaju marketinške aktivnosti banaka. Nakon teorijskog dijela u
radu su predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja provedenog putem anketnog
upitnika koje za cilj ima prikazati i utvrditi kako klijenti gledaju na marketinške aktivnosti
banaka putem društvenih mreža, koliko im je važna prisutnost njihove banke
na društvenim mrežama te sudjeluju li u raznim anketama ili recenzijama proizvoda
i usluga banke kako bi se unaprijedilo poslovanje banke te na taj način zadovoljilo
njihove potrebe i želje. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju da društvene mreže
poboljšavaju komunikaciju i promidžbu kod klijenata, olakšavaju marketinške aktivnosti
te osiguravaju povratne informacije od strane klijenata. Zaključci temeljeni na
provedenom istraživanju predstavljaju vrijednu spoznaju u ovom dijelu te samo istraživanje
može biti podloga za daljnja istraživanja o utjecaju komunikacije i promidžbe
putem društvenih mreža na stavove i preferencije klijenata.
 
Keywords: društvene mreže, bankarski marketing, komunikacija, promidžba, stavovi
klijenata