UČINCI DIREKTNIH INOZEMNIH INVESTICIJA NA GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Article author: 
Sandra Sokčević, Mirna Pupić , Andreja Rudančić
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

UČINCI DIREKTNIH INOZEMNIH INVESTICIJA NA GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Abstract: U ovome radu su analizirani učinci koje su dosadašnje direktne inozemne
investicije imale i imaju na odabrane makroekonomske pokazatelje Republike Hrvatske
kroz vremensku seriju od 20 godina. Najčešće, zagovornici većeg priljeva FDI-a,
argumentiraju svoja stajališta rastom BDP-a, većom zaposlenošću, stabilnošću cijena,
povećanog izvoza roba i usluga i općenito boljeg životnog standarda hrvatskih građana.
Cilj ovog istraživanja se ogleda u uvidu u procese kretanja međunarodnog kapitala
i transfera tehnologije te njihova usmjeravanja na gospodarski razvoj Republike
Hrvatske u razdoblju od 2000.-2020.godine. U analitičkome dijelu rada korištene su
statističke metode linearne regresije i korelacije kojima se analizira utjecaj direktnih
inozemnih investicija na BDP, zaposlenost, dugoročnu kamatnu stopu i tekući račun
platne bilance. Osnovni rezultati istraživanja pokazuju da postoji jasna i umjerena povezanost
FDI-a i BDP-a. Zaključak istraživanja u radu daje naglasak na to kako blagotvorno
djelovanje priljeva FDI-a na bruto domaći proizvod, posredno ili neposredno
pozitivno utječe i na zaposlenost, dugoročne kamatne stope i platnu bilancu RH.
 
Keywords: FDI, zaposlenost, dugoročna kamatna stopa, BDP, Hrvatska